Giá trị văn hoá cốt lõi

Với 04 giá trị cốt lõi Tâm – Trung – Trí – Thịnh, Công ty Cổ phần Thực Phẩm An Tín xác định mỗi sản phẩm làm ra là tâm huyết vì cộng đồng và xã hội; mỗi nhân viên thể hiện tinh thần trung thực, minh bạch và tuân thủ trong mọi hành động; phát huy tính chủ động và sáng tạo mang đến giải pháp thành công; đem lại thịnh vượng cho toàn thể nhân viên, cổ đông và đối tác.

Tiêu chí hành động

  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
  • Đảm bảo ổn định nguồn cung trong và ngoài nước.
  • Tăng cường hợp tác và tạo lập chia sẻ giá trị.
  • Nâng cao kết quả, hiệu suất công việc và đời sống cho cán bộ công nhân viên.
  • Mang đến lợi ích hài hòa cho hệ sinh thái nông nghiệp, chăn nuôi Việt Nam.
  • Nâng cao vị thế sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm Việt Nam trên trường quốc tế.

Cam kết

Hướng đến phát triển bền vững, trở thành nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu về sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng bằng chất lượng, dịch vụ chuẩn quốc tế.