650,000

Thể tích thực: 500 ml 

Nồng độ: 40% Vol ( Rượu 40 độ)